Моят учител по пиано


Изпълнител: Емил Димитров
Текст: Йордан Янков
Музика: Райчо Любенов
Албум: "Сбогом, Мария" (1972)
Изпратил: Georgi5051 Интро: 4/4 [...G7][Cm][Cm G7][Cm][Cm...
                 A-a-a-a-a-a-a[Dm7/5-/Ab]-a-a, a[Cm/G]-a-a, a[G7/F]-a-a...

 То[G7/F]зи спомен идва от моето де[Dm7/5-/Ab]тство...
 Имах един [Cm/G] стар учител по пиано, [G7/F]
 който ме водеше за ръка [G7/F...
 през чу...Cm]дния свят на
 му[Bbm7/9...зиката. ...Dm7/5-/Ab]
 [Dm7/5-/Ab... Това беше отда...Cm/G]вна,
 [D7/F#] отдавна... [D7/5-/F#]
 Сега си спомням само [Cm/G] усмихнатите очи,
 [G7/F] белите коси... [Cm]
 И моят първи урок по пиано... [Cm]

 Далеч остана то[Fm6]зи ден,
 то[Cm6/Eb]зи час,
 [G7/D] този миг. [G7...
 Пристъ...Cm/G]пи бавно ти[Fm6] към мен,
 [Cm6/Eb] помня аз,
 [G7/D] този миг. [G7...
 И се...Cm/G] разнесе чу[Fm6]ден звън – 
 му[Cm6/Eb]зика
 [D7] като в сън.
 [D7/5-/Ab] Запомних всичко а[Cm/G]з – 
 и погледът ти стро[G7/F]г,
 и първият уро[Cm]к. [Cm]

Мно[Fm7]го дълги пъ[Bb7]тища ме во[Eb]дят по све[Eb]та.
И[Ab] на много хо[Bb7]ра аз разда[Eb]вам радостта[Eb].
Но[G7/9-] пред мене все[G7] изгрява [Cm] твоят поглед [Cm] строг
и[D7] ми спомня[D7/5-] първия уро[G7]к. [G7]

 В един далечен де[Fm]тски сън,
 [Cm/Eb] хубав сън,
 [G7/D] идвам пак. [G7...
 Цъфтя...Cm/G]т липите зла[Fm]тни вън
 и[Cm/Eb] при теб и[G7/D]двам пак. [G7...
 Но ня...Cm/G]ма песен, [Fm] няма звук – 
 вси[Cm/Eb]чко тук
 [D7] днес мълчи. [D7/5-/Ab]
 И няма поглед стро[Cm/G]г.
 Но първият уро[G7/F]к във мене пак звучи[Cm]. [Cm]

 Мно[Fm7]го дълги пъ[Bb7]тища ме во[Eb]дят по све[Eb]та.
 И[Ab] на много хо[Bb7]ра аз разда[Eb]вам радостта[Eb].
 Но[G7/9-] пред мене все[G7] изгрява [Cm] твоят поглед [Cm] строг
 и[D7] ми спомня[D7/5-] първия уро[G7]к. [G7]

 В един далечен де[Fm6]тски сън,
 [Cm6/Eb] хубав сън,
 [G7/D] идвам пак. [G7...
 Цъфтя...Cm/G]т липите зла[Fm6]тни вън
 и[Cm6/Eb] при теб и[G7/D]двам пак. [G7...
 Но ня...Cm/G]ма песен, [Fm6] няма звук – 
 вси[Cm6/Eb]чко тук
 [D7] днес мълчи. [D7/5-/Ab]
 И няма поглед стро[Cm/G]г.
 Но първият уро[G7/F]к във мене пак зву[Ab]чи. [Ab]

 Този спомен [Ab] остава в моето детство...
 [Dm7/5-/Ab] Къщата в тихия ква[Cm/G]pтaл
 и[G7/F] двете златни липи пред нея. [G7 Cm/G]
 И дъ[Dm7/5-/Ab]рвеното стълбище,
 Ко[Cm/G]ето скърцаше под детстките ми стъ[G7/F]пки. [G7...
 Аз запо...Cm/G]мних мо[Bbm7/9...ят първи урок по...Dm7/5-/Ab] пиано,
 [Dm7/5-/Ab] стари мой [Cm/G] учителю!
 [D7/F#] Благодаря ти[D7/5-/F#],
 [Cm/G] благодаря ти, стари мой [G7/F] учителю! [Cm][Cm]


акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни