Нещо се случи


Изпълнител: Дует Оникс
Текст: Матей Стоянов
Музика: Вячеслав Кушев
Албум: ''Пролет '88'' (1988)
Изпратил: Georgi5051 


Интро: 4/4 [....][....][....][....]
       У[Eb Ab Eb Ab Eb Ab Eb Ab], у, у[Eb Ab Eb Ab Eb Ab Eb Ab]...

Па[Eb]к вали, но в този ча[Eb]с
са[Eb]м сами мечтаем с теб на гла[Eb]с,
ви[Eb]ждам как след моя съ[Eb]н
ня[Eb]ма сняг и грее всичко въ[Eb]н.

Ко[Gm7]й ще мо[Am7]же са[Bb]м да спре[C]
с топъл же[C7/4 F7+/A F7+/Bb Bb]ст
те[Gm7]зи тъ[Am7]жни ми[Bb]сли в на[C]с
още дне[C7/4 F7+/A F7+/Bb Bb]с?
И[Gm7] да[Am7] влезе с мно[Bb]го смя[C]х,
с весел ви[C7/4 F7+/A F7+/Bb Bb]к
про[Gm7]летен пра[Am7]зник
в ста[Bb]ите пра[Bb6]зни за ми[C4/9 C]г...

В мра[Bdim7+]ка пота[E7/9-]ен, ка[Am7]кто мечта[D7]ем,
чу[G2/B]хме дале[E7/9-]чен звъ[Am7]н.
Все[Bdim7+]ки нау[E7/9-]чи – не[Am7]що се слу[D7]чи,
пe[Gm7]сен оте[F/A]кна[Bb] въ[C7/9]н.
Все[Bdim7+]ки усе[E7/9-]ща с ра[Am7]дост горе[D7]ща
пра[G2/B]зника в то[E7/9-]зи ча[Am7]с.
Ва[Bdim7+]жното дне[E7/9-]с е: ко[Am7]й го доне[D7]се
мо[Gm7]же би ти[F/A] и[Bb] а[C7/9]з,
мо[Fm7]же би ти[Eb/G] и[Ab] а[Bb]з.

[Eb Ab Eb Ab Eb Ab Eb Ab][Eb Ab Eb Ab Eb Ab Eb Ab]
У[Eb Ab Eb Ab Eb Ab Eb Ab], у, у[Eb Ab Eb Ab Eb Ab Eb Ab]...

Ти[Eb] успя, успях и а[Eb]з – 
ве[Eb]че спря навън да вее мра[Eb]з.
Мо[Eb]ят зов, навярно чу[Eb]т,
С по[Eb]лъх нов прогони този сту[Eb]д.

Ка[Gm7]кто ча[Am7]каш ня[Bb]кой дру[C]г
да смени[C7/4 F7+/A F7+/Bb Bb]
с цвя[Gm7]т небе[Am7]сен вси[Bb]чко ту[C]к
тези дни[C7/4 F7+/A F7+/Bb Bb],
в ми[Gm7]г опи[Am7]тай не[Bb]що са[C]м,
на шега[C7/4 F7+/A F7+/Bb Bb]
бе[Gm7]з да отла[Am7]гаш,
тръ[Bb]гвай ведна[Bb6]га, сега[C9/4 C]!

В мра[Bdim7+]ка пота[E7/9-]ен, ка[Am7]кто мечта[D7]ем,
чу[G2/B]хме дале[E7/9-]чен звъ[Am7]н.
Все[Bdim7+]ки нау[E7/9-]чи – не[Am7]що се слу[D7]чи,
пe[Gm7]сен оте[F/A]кна[Bb] въ[C7/9]н.
Все[Bdim7+]ки усе[E7/9-]ща с ра[Am7]дост горе[D7]ща
пра[G2/B]зника в то[E7/9-]зи ча[Am7]с.
Ва[Bdim7+]жното дне[E7/9-]с е: ко[Am7]й го доне[D7]се
мо[Gm7]же би ти[F/A] и[Bb] а[C7/9]з,
мо[Fm7]же би ти[Eb/G] и[Ab] а[Bb]з.

[Bbm7][Db Eb7/9][B Db][Gb7+ E7/9][Bbm7][Db Eb7/9][B Fm7][Bb7/9]
[Bdim7+ E7/9- Am7 D7][G2/B E7/9- Am7]
[Bdim7+] E7/9- Am7 D7][Gm7 F/A Bb C7/9]

Все[Bdim7+]ки усе[E7/9-]ща с ра[Am7]дост горе[D7]ща
пра[G2/B]зника в то[E7/9-]зи ча[Am7]с.
Ва[Bdim7+]жното дне[E7/9-]с е: ко[Am7]й го доне[D7]се
мо[Gm7]же би ти[F/A] и[Bb] а[C7/9]з.
В мра[Bdim7+]ка пота[E7/9-]ен, ка[Am7]кто мечта[D7]ем,
чу[G2/B]хме дале[E7/9-]чен звъ[Am7]н.
Все[Bdim7+]ки нау[E7/9-]чи – не[Am7]що се слу[D7]чи,
пe[Gm7]сен оте[F/A]кна[Bb] въ[C7/9]н.


акорди за китара

акорди за пиано

© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни