Нощен влак


Изпълнител: ВИГ "Стил"
Текст: Кръстьо Станишев
Музика: Атанас Атанасов
Албум: "Естрадна панорама 2" (1983)
Изпратил: Georgi5051


Интро: 4/4 [Am][G][G][Am][Am][G][G][Am]

О[Am]-о, о-о! Ти[Am] ще повярваш знам.
О[G]-о, о-о! Зна[G]м, че ще тръгнеш сам.
О[Am]-о, о-о! Мо[Am]жеш и ти така.
О[G]-о, о-о! Сме[G]ло махни със ръка[Am].

Слушай, слушай, и[Am]де влак – 
бъ[G]рза в мрака но[G]щен влак.
Бъ[Am]рза в мрака тво[Am]я влак – 
ня[G]мa време, гра[G]бвай куфара ста[Am]р! [Am]

Бъ[Am]рза нежен вла[Am]к в ноща,
бъ[F]рза влак на лю[F]бовта,
б[Am]ърза той към те[Am]б и мен.
О-о[G], о-о[Am]...

Ня[Am]ма нощ и ня[Am]ма ден,
що[F]м сърцата ни[F] очакват
с то[Am]зи влак на лю[Am]бовта!
О-о[G], о-о[Am]...
O[Am]-o, o-o... [Am], o[G]-o, o-o... [G]
O[Am]-o, o-o... [Am], o[G]-o, o-o... [G]

[Am][G][G][Am][Am][G][G][Am]

О[Am]-о, о-о! Чу[Am]й, приближава пак!
О[G]-о, о-о! В но[G]щния нежен влак.
О[Am]-о, о-о! Бля[Am]сва едно лице.
О[G]-о, о-о! Ре[G]лси протягат ръце[Am].

Бърза, бърза то[Am]зи миг,
стра[G]нно бърза все[G]ки миг.
Бъ[Am]рза всеки зве[Am]зден миг – 
ня[G]ма време, гра[G]бвай куфара ста[Am]р! [Am]

Бъ[Am]рза нежен вла[Am]к в ноща,
бъ[F]рза влак на лю[F]бовта,
б[Am]ърза той към те[Am]б и мен.
О-о[G], о-о[Am]...

Ня[Am]ма нощ и ня[Am]ма ден,
що[F]м сърцата ни[F] очакват
с то[Am]зи влак на лю[Am]бовта!
О-о[G], о-о[Am]...
O[Am]-o, o-o... [Am], o[G]-o, o-o... [G]
O[Am]-o, o-o... [Am], o[G]-o, o-o... [G]

[Am][G][G][Am][Am][G][G][Am][Am][G][G][Am][Am][G][G][Am]


акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни