Следобедна песничка


Изпълнител: Богдана Карадочева и Стефан Димитров
Текст: Маргарита Петкова
Музика: Стефан Димитров
Албум: "Бермудски триъгълник" (1984)
Изпратил: Georgi5051 


Интро: 4/4 [Fm][Fm][Fm][Fm]

Ка[Fm]кто се разхождах [Fm] в у[C7]личката строга, [C7]
ка[Ebm]кто си подсвирквах [Ebm] в слъ[F7/4]нчевия смях, [F7]
в не[Bbm]що се препънах [Bbm] – бе[Fm]ше твоят поглед. [Fm]
И[Bbm] да се обърна, [Bbm] тъй и не посмя[C Db D]х. [Eb C7]

Зя[Fm]пах по витрините [Fm] в ра[C7]нния следобед. [C7]
О[Ebm]блаче увисна [Ebm] ка[F7/4]то стар въпрос. [F7]
Бя[Bbm]х те позабравила, [Bbm] да[Fm]же и не помня [Fm]
све[Bbm]тлоок ли беше [C7] или тъмноко[Fm]с. [Fm]

Как ни разлюля[Bbm][Bbm] странно пролетта[Fm] –  [Fm]
дяволска шега[Bbm][Bbm] с нас си прави тя[Ab]. [Eb/Gb]
Как се завъртя[F7][F7] този пъстъ[Bbm]р свят! [Bbm]
Всеки има пъ[Fm]т, [C7] няма път на[Fm]зад. [Fm]

И[Fm] стоях на ъгъла. [Fm] Свъ[C7]ршваше следобедът. [C7]
Пе[Ebm]сничката някъде [Ebm] взе[F7/4], че отлетя. [F7]
Ра[Bbm]на на коляното [Bbm] – спъ[Fm]нах се във погледа ти. [Fm]
Но[Bbm] да се обърна [C7] тъй и не посмя[Fm]х. [Fm]

Как ни разлюля[Bbm][Bbm] странно пролетта[Fm] –  [Fm]
дяволска шега[Bbm][Bbm] с нас си прави тя[Ab]. [Eb/Gb]
Как се завъртя[F7][F7] този пъстъ[Bbm]р свят! [Bbm]
Всеки има пъ[Fm]т, [C7] няма път наза[Fm]д. [Fm F]

Как ни разлю[Bbm]ля [Bbm] странно пролетта[Fm] –  [Fm]
дяволска шега[Bbm][Bbm] с нас си прави тя[Ab]. [Eb/Gb]
Как се завъртя[F7][F7] този пъстъ[Bbm]р свят! [Bbm]
Всеки има пъ[Fm]т, [C7] няма път наза[Fm]д. [Fm]


акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни