Черно море


Изпълнител: Тодор Колев

Изпратил: pulse@mail.bg 

 Ebm7			Dbm7	  Ebm7
Аз работих в транспоръта в транспоръта в транспоръта 
Аз работих в транспоръта в транспоръта в транспоръта 

 Dbm		       Ebm
Да изкарам курорта да изкарам курорта
 Dbm		       Ebm
Да изкарам курорта да изкарам курорта

 Abm
Черно море много е добре
 Gb
слънце пече още по-добре
 F
на морето дупка чакрлакаде
 Ebm
Черно море анджелабе

Черно море много е добре 
слънце пече още по-добре
на морето дупка чакрлакаде
Черно море анджелабе

Изпрати ми паспоръта паспоръта паспоръта
Изпрати ми паспоръта паспоръта паспоръта

да си платим курорта да си платим курорта
да си платим курорта да си платим курорта

Черно море много е добре 
слънце пече още по-добре
на морето дупка чакрлакаде
Черно море анджелабе


Черно море много е добре 
слънце пече още по-добре
на морето дупка чакрлакаде
Черно море анджелабе


На жената ти кажи ти кажи ти кажи 
На жената ти кажи ти кажи ти кажи

Твой човек са удави и въобще не го чакай ти
Твой човек са удави и въобще не го чакай ти

Черно море много е добре 
слънце пече още по-добре
на морето дупка чакрлакаде
Черно море анджелабе


Черно море много е добре 
слънце пече още по-добре
на морето дупка чакрлакаде
Черно море айде стига бе!
акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни