Черно море


Изпълнител: Тодор Колев

Изпратил: pulse@mail.bg 

 Cm7			Bbm7	  Cm7
Аз работих в транспоръта в транспоръта в транспоръта 
Аз работих в транспоръта в транспоръта в транспоръта 

 Bbm		       Cm
Да изкарам курорта да изкарам курорта
 Bbm		       Cm
Да изкарам курорта да изкарам курорта

 Fm
Черно море много е добре
 Eb
слънце пече още по-добре
 F
на морето дупка чакрлакаде
 Cm
Черно море анджелабе

Черно море много е добре 
слънце пече още по-добре
на морето дупка чакрлакаде
Черно море анджелабе

Изпрати ми паспоръта паспоръта паспоръта
Изпрати ми паспоръта паспоръта паспоръта

да си платим курорта да си платим курорта
да си платим курорта да си платим курорта

Черно море много е добре 
слънце пече още по-добре
на морето дупка чакрлакаде
Черно море анджелабе


Черно море много е добре 
слънце пече още по-добре
на морето дупка чакрлакаде
Черно море анджелабе


На жената ти кажи ти кажи ти кажи 
На жената ти кажи ти кажи ти кажи

Твой човек са удави и въобще не го чакай ти
Твой човек са удави и въобще не го чакай ти

Черно море много е добре 
слънце пече още по-добре
на морето дупка чакрлакаде
Черно море анджелабе


Черно море много е добре 
слънце пече още по-добре
на морето дупка чакрлакаде
Черно море айде стига бе!
акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни