Невероятно


Изпълнител: Лили Иванова
Текст: Волeн Николаев
Музика: Тодор Филков
Албум: ''Ти ме повика'' (1987)
Изпратил: Georgi5051 

Интро: 4/4 [Bm7/9][Bm7/9]

Любовта[Bm7/9] е полет над бе[Em/D]здна,
последен дъ[Bm7/9]х на душата... [Em/D]
Но кога[Em/A], но кога[F#m7] изче[Bm G7+ F#m7]зна? [Em7]
Hевероя[Bm]тно.

[G7+][Em][Em7/A F#m]

После – стра[Bm7/9]х. Cтрах от нас сами[Em]те.
Няма връ[Bm7/9]щане. Има само умо[Em]ра.
Със часо[Em/A]вник спря[F#m7]л се ски[Bm7 G7+ F#m7]таш [Em7]
сре[Bm]д хората...

Вси[C#m7 C7+]чко е о[Bm7]бяснимо.
Вси[C#m7 C7+]чко се преживя[F#7/4 F#7]ва.
Ти[Em7] разбра ли какво си[Bm] имал /A
и[G7+ G/F#] какво о[Bm]става? /A

[G7+][Em][Em7/A F#m]

Любовта[Bm7/9] е полет над бе[Em/D]здна,
после[Bm7/9]ден дъх на душа[Em/D]та...
Но ко[Em/A]га, но[F#m7] кога и[Bm]зчезна[G7+ F#m7]? [Em7]
Hеверо[Bm]ятно.

Вси[C#m7 C7+]чко е обясни[Bm7]мо.
Вси[C#m7 C7+]чко се преживя[F#7/4 F#7]ва.
Ти[Em7] разбра ли какво си и[Bm]мал /A
и[G7+ G/F#] какво оста[Bm]ва?

Вси[C#m7 C7+]чко е обясни[Bm7]мо.
Вси[C#m7 C7+]чко се преживя[F#7/4 F#7]ва.
Ти[Em7] разбра ли какво[Bm] си имал /A
и[G7+ G/F#] какво оста[....]ва? 

[G7+][Em][Em7/A F#m][Bm7/9]


акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни