[Всички песни]
[Скрий Акордите]
[Редактирай песента]

Печат
Гама
C : G : D : A : E : B : F# : C# : F : Bb : Eb : Ab : Db : Gb

Пада сняг


Изпълнител: Мария Нейкова
Текст: Найден Вълчев
Музика: Димитъp Вълчев / Aранжимент: Вили Казасян
Албум: ''Българска телевизия - Мелодия'70'' (1970)
Изпратил: Georgi5051 

Изпълнител: Мария Нейкова
Текст: Найден Вълчев
Музика: Димитъp Вълчев
Aранжимент: Вили Казасян
Aлбум: ''Българска телевизия - Мелодия'70'' (1970)

Интpo: 2/2 
[F7][Bb][Bb F7][Bb][Bb F7][Bb][Bb F7][Bb Bb6][F7][Bb6][F7]

[Bb… Тази ве…Eb]чер е то[Bb…лкова, то…F7]лкова ти[Bb Eb…ха…Bb]. [Bb Eb Bb]
[Bb… Тази ве…Eb]чер във зи[Bb…мния, зи…Gm]мния мра[C7]к, [F7]
[Bb… като в ня…Eb]каква при[Bb…казка, при…F7]казка ста[Bb Eb…ра…Bb], [Bb Eb Bb D7]
па[Gm…да сня…Gm7]г, па[C7/9…да, па…F7]да сня[Bb Eb Bb]г. [Bb7]

 [Eb] Викат белите у[Eb…лици: '' – Tръгва…Bb]й!''.
 [Eb] Вика снежната ве[Bb7…чер: '' – Eла[Eb Eb7]!''.
 [Gm] Tеб те чакам на ста[Gm]рото място
 [C7/9] при високата ста[C7]ра ела[F7…, висо…Dbdim7/F]ката ста[Dm6/F…ра ела…F7/9].

[Bb… Аз оти…Eb]вам. И тръ[Bb…гваме, тръ…F7]гваме два[Bb Eb…ма…Bb][Bb Eb Bb]
[Bb… и сме це…Eb]лите сре[Bb…бърни, сре…Gm]бърни па[C7]к, [F7]
[Bb… и по на…Eb]с като в при[Bb…казка, при…F7]казка де[Bb Eb…тска…Bb], [Bb Eb Bb D7]
па[Gm… да сня…Gm7]г, па[C7/9…да, па…F7]да сня[Bb…г, …Eb Bb]
[Eb6 Bb… па…F7]да сня[Bb]г, [Bb… па…F7]да сня[Bb]г,
[Bb… па…F7]да сня[Bb]г, [Bb… па…F7]да сня[Bb]г... [Bb Bb7]

[Eb Ab][Eb Bb7][Eb Ab Eb][Eb Ab][Eb Cm][F7][F7]
[Bb Eb][Bb F7][Bb Eb Bb][Bb Eb Bb D7]
па[Gm… да сня…Gm7]г, па[C7/9…да, па…F7]да сня[Bb…г, …Eb Bb][Bb7]

 [Eb] И Земята е при[Eb…казно нова…Bb],
 [Eb] и градът е зага[Bb7…дъчно но…Eb…в, …Eb7]
 [Gm] и в чудесната ве[Gm]чер е стара
 [C7/9] само нашата ста[C7]ра любо[F7…в, на…Dbdim7/F]шата ста[Dm6/F…ра любо…F7/9]в.

[Bb… Затова…Eb] е тъй ху[Bb…баво, ху…F7]баво вси[Bb Eb…чко…Bb], [Bb Eb Bb]
[Bb… затова…Eb] и във къ[Bb…сния, къ…Gm]сния мра[C7/9]к, [F7]
[Bb… като в ня…Eb]каква при[Bb…казка, при…F7]казка бя[Bb Eb…ла…Bb], [Bb Eb Bb D7]
па[Gm… да сня…Gm7]г, па[C7/9…да, па…F7]да сня[Bb…г, …Eb Bb]
[Eb6 Bb… па…F7]да сня[Bb]г, [Bb… па…F7]да сня[Bb]г,
[Bb… па…F7]да сня[Bb]г, [Bb… па…Fm7]да сня[Bb]г,
[Bb… па…Fm7]да сня[Bb]г, [Bb… па…Fm7]да сня[Bb]г...

[Bb Fm7][Bb][Bb Fm7][Bb][Bb7+/13]


акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2023 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни