[Всички песни]
[Скрий Акордите]
[Редактирай песента]

Печат
Гама
C : G : D : A : E : B : F# : C# : F : Bb : Eb : Ab : Db : Gb

Ако ми каже


Изпълнител: Росица Кирилова
Текст: Петър Караангов
Музика: Тончо Русев / Aранжимент: Иван Кутиков
Албум: ''Любов завинаги'' (1984)
Изпратил: Georgi5051 

 Ако ми ка[G]же изгревът в по[G]лята:
 [Em] "Къде си тръгнал сам във у[Em]тринта?"
 [C] На него аз, като на стар [G] приятел,
 ще о[D]тговоря с пе[G]сента,
 [C] на него аз, като на стар при[G]ятел,
 ще отго[D7]воря с песе[G]нта:

 - Оти[G]вам, oтивам... Hай-ху[D7…бавата роза
 да откъ…G]сна за мо[G]мъка, за момъка,
 за мо[D7…мъка от сивия грани…G]т.
 Оти[G]вм, oтивам... Hай-ху[D7…бавата роза
 да откъ…G]сна за мо[G]мъка, за момъка,
 за мо[D7…мъка от сивия грани…G]т. 2/4 [G]

 Ако ми ка4/4 [Ab]же залезът axa[Ab]тoв:
 [Fm] "Защо мълчиш тъй сам във вече[Fm]рта?"
 [Db] На него аз, като на стар прия[Ab]тел,
 ще отгово[Eb]ря с песента[Ab Ab7/Eb /D],
 [Db] на него аз, като на стар при[Ab]ятел,
 ще отгово[Eb7]ря с песе[Ab]нта:

 - Мълча[Ab], мълча... Hай-ху[Eb7…бавата дума
 да наме…Ab]ря за мо[Ab]ята, за моята,
 за мо[Eb7…ята най-хубава земя[Ab].
 Мълча[Ab], мълча... Hай-ху[Eb7…бавата дума
 да наме…Ab]ря за мо[Ab]ята, за моята,
 за мо[Eb7…ята най-хубава земя[Ab]. 2/4 [Ab]

 Ако ми ка4/4 [A]же хукналият вя[A]тър:
 [F#m] "Каква е всъщност твоята[F#m] мечта?"
 [D] На него аз, като на стар прия[A]тел,
 ще отгово[E]ря с песента[A A7],
 [D] на него аз, като на стар прия[A]тел,
 ще отгово[E7]ря с песе[A]нта:

 - Мечта[A]я, мечтая... Hай-све[E7…тлата
 си песен да изпе…A]я и с не[A]я, и с нея,
 и с не[E7…я да си ида от света…A].
 Мечта[A]я, мечтая... Hай-све[E7…тлата
 си песен да изпе…A]я и с не[A]я, и с нея,
 и с не[E7…я да си ида от света…A].

 [A][E7 A][A][E7 A][A][E7 A][A][E7 A][A][E7 A][A][E7 A][A]


акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2023 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни