[Всички песни]
[Скрий Акордите]
[Редактирай песента]

Печат
Гама
Am : Em : Bm : F#m : C#m : G#m : D#m : A#m : Dm : Gm : Dm : Fm : Bbm : Ebm : Abm

Не в думите е щастието


Изпълнител: Богдана Карадочева
Текст: Надежда Захариева
Музика: Тончо Русев / Aранжимент: Мишо Ваклинов
Албум: ''Обикновените неща'' (1976)
Изпратил: Georgi5051 


Интро: 2/2 [Cm][Cm][G7][G7][G7][G7][Cm][G7]
		[Cm][Cm][G7][G7][G7][G7][Cm][Cm][Cm][Cm]

Зна[Cm]м, зна[Cm]м, оти[Cm]шъл би за ме[Cm]не
на кра[G7]я на земя[G7]та и в а[Cm]да чак дори[G7].
Зна[Cm]м, зна[Cm]м, любо[Cm]в като вселе[Cm]на
към ме[G7]не във сърце[G7]то ти гори[Cm]. [G]

Ти[Cm] у[Cm]ж изгле[Cm]ждаш толкоз у[Cm]мен,
а вси[G7]чко туй повта[G7]ряш за ко[Cm]й ли вече пъ[G7]т.
Не[Cm], неде[Cm]й и не[Cm]ка тези ду[Cm]ми
във ста[G7]рите рома[G7]ни да си спя[C]т. [C]

Ви[C]ж нався[C]къде край на[C7+]с [C]
без шу[G7]м, без глас, [G7] със про[C]стота [C]
и[C] дърве[C]та, и цветя[Em], [Em]
и пти[B7]ци как [B7]се любят па[Em]к! [G7]

А[C] отро[C]вени от шу[C7+]м, [C]
от су[G7]ета [G7] са на[C]ш'те дни, [C]
а[C] не мо[C]жем като тя[Em]х, [C]
не мо[G7]жем да [G7] сме ни[C]й. [C]

[G7][G7][Cm][Cm][Cm][Cm]

А[Cm]з зна[Cm]м, не ще[Cm] съм по-щастли[Cm]ва,
дори[G7] и да идеш в а[G7]да наи[Cm]стина за ме[G7]н.
Сто[Cm]й ту[Cm]к и не[Cm]ка мълчали[Cm]во
дели[G7]м и скръб, и[G7] радост всеки[C] ден. [C]

Ви[C]ж нався[C]къде край на[C7+]с [C]
без шу[G7]м, без глас, [G7] със про[C]стота [C]
и[C] дърве[C]та, и цветя[Em], [Em]
и пти[B7]ци как [B7]се любят па[Em]к! [G7]

Да[C] прого[C]ним всеки шу[C7+]м, [C]
и су[G7]ета [G7] от на[C]ш'те дни, [C]
и[C] да бъ[C]дем като тя[C7+]х, [C]
тъй и[G7]скрени [G7] и ни[C]й, [C]
тъй и[G7]скрени [G7] и ни[C]й! [Dm C#][C7+]


акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2023 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни