[Всички песни]
[Скрий Акордите]
[Редактирай песента]

Печат
Гама
Am : Em : Bm : F#m : C#m : G#m : D#m : A#m : Dm : Gm : Dm : Fm : Bbm : Ebm : Abm

Посвещение


Изпълнител: Лили Иванова
Текст: Димитър Точев
Музика: Александър Йосифов / Aранжимент: Константин Драгнев
Албум: ''Предупреждение'' (1980)
Изпратил: Georgi5051 


Интpo: 4/4 [Eb][Eb][Eb][Bb2/7/F/][Bb7][Bb2/7/F Bb2/7][Bb2/7][Eb Bb7 Bb2/7]
	[Eb][Eb][Eb][Bb2/7/F/][Bb7][Bb2/7/F Bb2/7][Bb2/7][Eb G7][Cm][Cm Cm2]

Препу[Cm]скам в теб не с древните каля[Cm]ски,
не с бу[Cm]йни Симеонови коне[Fm],
а в дне[Fm]шния ти ден – красив и ла[Fm]скав,
от ско[G7]рости съвременни плене[Cm]н.

И ня[Cm]мам време дъх да си по[Cm]ема
от тво[Cm…ята незе…C7/9-]мна красо[Fm]та,
коя[Dm7/5-]то като пламенна пое[Cm]ма
разгорещя[Fm…ва и кипи…G7] кръвта[Cm Bb7].

О, ти[Eb] ли си земя опожаря[Eb]вана,
от пръ[Eb]сти на герои разора[Bb2/7/F]вана,
но па[Bb7]к за нас възкръсвала във пе[Bb2/7/F]сните – 
на ве[Bb2/7]чната ти непокорна пръ[Eb…ст? …Bb]

О, ти[Eb] ли си земя опожаря[Eb]вана,
от пръ[Eb]сти на герои разора[Bb2/7/F]вана,
но па[Bb7]к за нас възкръсвала във пе[Bb2/7/F]сните – 
на ве[Bb2/7]чната ти непокорна пръ[Eb…ст? …G7]

Препу[Cm]скам пак по твоите поре[Cm]чия,
през тво[Cm]ите гори и планини[Fm]
и чу[Fm]вам как във пеещи наре[Fm]чия
отклю[G7]ченото щастие звъ[Cm]ни.

И вгле[Cm]дан в теб след толкова столе[Cm]тия
изми[Cm…нали от о…C7/9-]ня светъл ха[Fm]н – 
Бълга[Dm7/5-]рийо, аз падам във нозе[Cm]те ти,
от ра[Fm…дост и от ща…G7]стие о[Cm…блян. …Bb7]

О, ти[Eb] ли си земя опожаря[Eb]вана,
от пръ[Eb]сти на герои разора[Bb2/7/F]вана,
но па[Bb7]к за нас възкръсвала във пе[Bb2/7/F]сните – 
на ве[Bb2/7]чната ти непокорна пръ[Eb…ст? …Bb]

О, ти[Eb] ли си земя опожаря[Eb]вана,
от пръ[Eb]сти на герои разора[Bb2/7/F]вана,
но па[Bb7]к за нас възкръсвала във пе[Bb2/7/F]сните –
на ве[Bb2/7]чната ти непокорна пръ[Eb…ст? …Bb]


акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни