[Всички песни]
[Скрий Акордите]
[Редактирай песента]

Печат
Гама
Am : Em : Bm : F#m : C#m : G#m : D#m : A#m : Dm : Gm : Dm : Fm : Bbm : Ebm : Abm

Търси се


Изпълнител: "Студио В"
Текст: Вaлepил Петров
Музика: Тончо Русев / Aранжимент: Вили Казасян
Албум: "Студио В" (1976)
Изпратил: Georgi5051


Интро: 2/2 [Fm][Fm][Fm][Fm] "Тъ[Bbm]рси се!" [Bbm][Bbm][Bbm]
       [C7][C7][C7][C7] "Тъ[Fm]рси се!" [Fm][..][..]
       [Fm][Fm][Fm][Fm] "Тъ[Bbm]рси се!" [Bbm][Bbm][Bbm]
       [C7][C7][C7][C7][Fm][Fm][..][..]

Ве[Fm]чната ста[C7]ра исто[Fm]рия! [Fm]
Про[Ab]лет отно[Eb7]во цъфти[Ab], [Ab]
гла[C7]вната [C7] аудито[Fm]рия [Fm]
па[C7]к е разби[C7]ла врати[Fm]. [Fm]

И[Fm] като ве[C7]сели пти[Fm]чета, [Fm]
ся[Ab]каш във ра[Eb7]достен съ[Ab]н, [F7]
мла[Bbm]ди момче[Eb7]та, моми[Ab]чета [Fm]
"Тъ[C7]рси се!" – ви[C7]кaт навъ[Fm]н. [Fm]

В шу[Eb7]мната ма[Eb7]йска вие[Ab]лица [Ab]
връ[Eb7]тна се мо[Eb7]йта глава[Ab], [Ab]
по[C7]сле пък [C7] изневиде[Fm]лица [Fm]
"Тъ[Bbm]рси се!" – гла[..]с изрева[C7]. [C7]

Сме[Fm]шно ми ста[C7]на и ху[Fm]баво [Fm]
в мла[Ab]дия про[Eb7]летен шу[Ab]м. [F7]
Сме[Bbm]шно ми ста[Eb7]на и глу[Ab]паво, [Fm]
не[C7]що дойде[C7] ми нау[Fm]м. [Fm]

 [Fm][Fm][Fm][Fm] "Тъ[Bbm]рси се!" [Bbm][Bbm][Bbm]
 [C7][C7][C7][C7] "Тъ[Fm]рси се!" [Fm][..][..]
 [Fm][Fm][Fm][Fm] "Тъ[Bbm]рси се!" [Bbm][Bbm][Bbm]
 [C7][C7][C7][C7][Fm][Fm][..][..]

Ка[Fm]зах си "Е[C7]х, да би мо[Fm]жело [Fm]
ту[Ab]к да заста[Eb7]на и а[Ab]з. [Ab]
"Тъ[C7]рси се!" – си[C7]лно, трево[Fm]жно [Fm]
да[C7] им изви[C7]кам на гла[Fm]с. [Fm]

Тъ[Fm]рсят се ко[C7]ли зaгу[Fm]бени [Fm]
[Ab] във факулте[Eb7]тския дво[Ab]р, [F7]
тъ[Bbm]рсят се по[Eb7]гледи влю[Ab]бени, [Fm]
тъ[C7]рси се пла[C7]менен спо[Fm]р... [Fm]

Tъ[Eb7]рси се чу[Eb7]вство, обхва[Ab]нало, [Ab]
ня[Eb7]кога ня[Eb7]кой си мла[Ab]д, [Ab]
тъ[C7]рси се [C7] нещо, оста[Fm]нало [Fm]
два[Bbm]йceт годи[..]ни наза[C7]д! [C7]

Ве[Fm]чната ста[C7]ра исто[Fm]рия! [Fm]
Про[Ab]лет отно[Eb7]во цъфти[Ab], [F7]
гла[Bm]вната [Eb7] аудито[Ab]рия [Fm]
па[C7]к е разби[C7]ла врати[Fm]. [Fm]

 [Fm][Fm][Fm][Fm] "Тъ[Bbm]рси се!" [Bbm][Bbm][Bbm]
 [C7][C7][C7][C7] "Тъ[Fm]рси се!" [Fm][..][..]
 [Fm][Fm][Fm][Fm] "Тъ[Bbm]рси се!" [Bbm][Bbm][Bbm]
 [C7][C7][C7][C7][Fm][Fm][..][..]


https://www.youtube.com/watch?v=GaPiVCD_pX8º


акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни