[Всички песни]
[Скрий Акордите]
[Редактирай песента]

Печат
Гама
Am : Em : Bm : F#m : C#m : G#m : D#m : A#m : Dm : Gm : Dm : Fm : Bbm : Ebm : Abm

Момчетата от автостопа


Изпълнител: Бисер Киров
Текст: Борис Априлов
Музика: Морис Аладжем
Албум: ''Очите ти'' (1970)
Изпраютил: Georgi5051 Интpo: 4/4 [....][....][....][....]
	[F7][Cm][F7][Cm][F7][Cm][F7][Cm]

Момче[F7]тата от автосто[Cm]па
ни ма[F7]хат весело с ръка[B7]
по пъ[F7]тищата на Евро[Cm]па,
по пъ[Bb…тища…Eb]та на[F7… света…G7].

А пла[F7]мъците на просто[Cm]ра
cветле[F7]ят в техните очи[B7]...
Защо[F7] не спрете, мили хо[Cm]ра?
Шофьо[Bb…рe, спри…Eb] и ги[F7… вземи…G7],
шофьо[Cm…рe, спри и ги…F7] вземи[Cm]!

Спрете, "Во[F]лги", спрете, "Ягуа[G]ри"!
Вижте ка[F]к ви маха със ръка[G],
ви[Am]ка ви, зове ви красота[Bm]та,
ве[Am…селият со…D7]к на младостта[G7]! [G7]

Носи тя[F] мелодии, кита[G]ри,
носи о[F]птимизъм на света[G]...
Спре[Am]те, "Волга", спрете, "Ягуа[Bm]ри",
cпре[Am…те и вземе…D7]те младостта[G7]. [G7]

Момче[F7]тата от автосто[Cm]па
ни ма[F7]хат весело с ръка[B7],
усми[F7]вките им оветя[Cm]ват
асфа[Bb…лта че…Eb]рен на[F7… света…G7],
асфа[Cm…лта черен на…F7] света[Cm].

[F7][Cm][F7][B7][F7][Cm][Bb Eb][F7 G7][Cm F7][Cm]

Спрете, "Во[F]лги", спрете, "Ягуа[G]ри"!
Вижте ка[F]к ви маха със ръка[G],
ви[Am]ка ви, зове ви красота[Bm]та,
ве[Am…селият со…D7]к на младостта[G7]! [G7]

Носи тя[F] мелодии, кита[G]ри,
носи о[F]птимизъм на света[G]...
Спре[Am]те, "Волга", спрете, "Ягуа[Bm]ри",
cпре[Am…те и вземе…D7]те младостта[G7]. [G7]

Момче[F7]тата от автосто[Cm]па
ни ма[F7]хат весело с ръка[B7],
усми[F7]вките им оветя[Cm]ват
асфа[Bb…лта че…Eb]рен на[F7… света…G7],
асфа[Cm…лта черен на…F7] света[Cm],
асфа[Cm…лта черен на…F7] света[Cm],
асфа[Cm…лта черен на…F7] света[Cm]!


акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2023 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни