[Всички песни]
[Скрий Акордите]
[Редактирай песента]

Печат
Гама
C : G : D : A : E : B : F# : C# : F : Bb : Eb : Ab : Db : Gb

Думите


Изпълнител: Сигнал
Текст: Зaxapи Петров
Музика: Дечо Таралежков
Албум: ''Сигнал и Дечо Таралежков'' (1983)
Изпратил: Georgi5051 



Интро: 4/4 [G][G][G][G]

Часове[G] покрай нас без умо[G]ра
грамофо[G]нът неспирно гърми[G].
Уж е пъ[C6]лно със шум и със хо[G]ра,
а пък всъ[C]щност сме много сами[D7].

И мака[G]р да звъни автома[G]та,
от любо[G]вни слова зареде[G]н,
в тях не вя[C6]рваш ти вече сама[G]та,
а и съ[C]щото става със ме[D]н.

Как се слу[C]чи това[D7],
че със чу[G]жди слова[Em]
сме си ка[D7]зали всичко кое[G]то
трябва са[A7]мо да каже сърце[D7]то. [D7]

Ду[G]мите [G] с много обич беля[Bm]зани[C].
Ду[D7]мите [D7] много пъти повта[C]ряни[E7].
Ду[Am7]мите – [Am7] где е техния сми[C]съ[D7]л?
Ня[Am7]кой друг [D7] ти е казал и пи[G]сал... [D7]

И от по[G]гледа тъжно приве[G]ден
аз усе[G]щам, че мислиш си ти[G]
как чове[C6]шкият речник е бе[G]ден,
щом в еди[C]н грамофон се върти. [D7]

Но отка[G]к съществува земя[G]та
и отка[G]к съществува света[G],
преди ду[C6]мите, преди слова[G]та,
най-напре[C]д е дошла любовта[D].

И какво[C] от това[D7],
че със ста[G]ри слова[Em]
сме си ка[D7]зали всичко кое[G]то
трябва са[A7]мо да каже сърце[D7]то. [D7]

Ду[G]мите [G] с много обич беля[Bm]зани[C].
Ду[D7]мите [D7] много пъти повта[C]ряни[E7].
Ду[Am7]мите – [Am7] где е техния сми[C]съ[D7]л?
Ня[Am7]кой друг [D7] ти е казал и пи[G]сал... [D7]

 [G] Думите[G] с много о[Bm]бич белязани. [C]
 [D7] Думите [D7] много пъти [C] повтаяни. [E7]
 Ду[Am7]мите – [Am7] где е техния сми[C]съ[D7]л?
 Ня[Am7]кой друг [D7] ти е казал и пи[G]сал... [D7]


акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни