[Всички песни]
[Скрий Акордите]
[Редактирай песента]

Печат
Гама
Am : Em : Bm : F#m : C#m : G#m : D#m : A#m : Dm : Gm : Dm : Fm : Bbm : Ebm : Abm

Предчувствие


Изпълнител: Росица Кирилова
Текст: Георги Начев
Музика: Александър Йосифов / Aранжимент: Борис Чакъров
Албум: ''Боса по асфалта'' (1986)
Изпратил: Georgi5051 


Интро: 4/4 [Em7][Em7][C][C][Em7][Em7][C][C][Em][Em][C][C9]

Домъ[Em]т ни е уютен, няма ви[Em]к
и вси[G]чко е на своето място пра[G]шно,
но с те[C]бе сме сами в този ми[C]г,
и а[A7]з предчувствам става нещо стра[B7]шно.

Не мо[B7]га да привикна на това[Em]
да се завръ[B7]щам аз сама във къ[Em]щи.
Oча[B7]кваш друга може би сега[Em],
не подози[B7]раш - мен ме чакат съ[Em]що

Деня[B7]т е все така обикнове[Em]н,
в листа[B7]та вятър тих прошумоля[Em]ва.
Cвета[B7] е много странно сътворе[Em]н – 
надежди взи[B7]ма, взима или да[Em]ва. [Em]

[Em7][Em7][C][C][Em7][Em7][C][C][Em][Em][C][C9]

Отми[Em]на любовта ни като сти[Em]х
проше[G]пнат от очите ни той [G] спира
и в тво[C]я поглед безразлично ти[C]х
усе[A7]щам всичко бавно как уми[B7]ра.

Не мо[B7]га да привикна на това[Em]
да се завръ[B7]щам аз сама във къ[Em]щи.
Oча[B7]кваш друга може би сега[Em7],
не подози[B7]раш - мен ме чакат съ[Em]що

Деня[B7]т е все така обикнове[Em]н,
в листа[B7]та вятър тих прошумоля[Em]ва.
Cвета[B7] е много странно сътворе[Em]н – 
надежди взи[B7]ма, взима или да[Em]ва.

Не мо[B7]га да привикна на това[Em]
да се завръ[B7]щам аз сама във къ[Em]щи.
Oча[B7]кваш друга може би сега[Em7],
не подози[B7]раш - мен ме чакат съ[Em]що

Деня[B7]т е все така обикнове[Em]н,
в листа[B7]та вятър тих прошумоля[Em]ва.
Cвета[B7] е много странно сътворе[Em]н – 
надежди взи[B7]ма, взима или да[Em]ва.

[B7][Em][B7][Em][B7][Em][B7][Em][B7][Em]


акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни