[Всички песни]
[Скрий Акордите]
[Редактирай песента]

Печат
Гама
Am : Em : Bm : F#m : C#m : G#m : D#m : A#m : Dm : Gm : Dm : Fm : Bbm : Ebm : Abm

Ах, този дъжд!


Изпълнител: Мими Иванова и група "Старт"
Текст: Богомил Гудев
Музика: Атанас Косев / Aранжимент: Развигор Попов
Албум: ''Ало, ти ли си 2'' (1983)
Изппратил: Georgi5051 

Изпълнител: Мими Иванова и ВИГ ''Cтарт''
Текст: Богомил Гудев
Музика: Атанас Косев
Aранжимент: Развигор Попов
Aлбум: ''Ало, ти ли си 2'' (1983)

Интро: 4/4 [B][Em][B7][Em][B][Em][B7][Em][Em]

О[Em]блак о[B]лака сре[Em]щна със ра[B]мо,
[Em] eкна, гръ[B]мна, [Em] навън заваля[B]...
[Em] Ех, да[B]но от о[Em]блак е са[B]мо
[Em] този дъ[B]жд по мо[Em]йте стъкла[B]!

[Em] Но напра[B]зно се вгле[Em]ждам във мра[B]ка –
[Em] все така[B] вали[Em] и вали[B]...
[Em] Колко съ[B]лзи [Em] небето изпла[B]ка,
[Em] сякаш ко[B]лкото ме[B]н го боли[Em]!... [Em]

То[B7]зи дъжд вали вече
ця[Em]ла пролетна вечер
и[B7] така ме залъгва не[Em]ве[B]днъ[Em]ж,
[B7] че небето дъждовно
е[Em] за всичко виновно - 
ко[B7]й ще вземе да тръгне в то[Em]зи[B/E] дъ[Em]жд?

[Em][B7][Em][Em][B7][Em][Em]

Вя[Em]тър спли[B]та дъждо[Em]вната пре[B]жда
[Em] и нада[B]ва [Em] във клоните сто[B]н,
[Em] сякаш въ[B]н случа[Em]йна наде[B]жда
[Em] търси[B] да наме[Em]ри подсло[B]н...

[Em] Пак се блъ[B]скат о[Em]блаци с ра[B]мо –
[Em] туй небе[B] не се[Em] нагърмя[B]!...
[Em] И отно[B]во те[Em]бе те ня[B]ма...
[Em] И съм па[B]к безкра[B]йно сама[Em]... [Em]

То[B7]зи дъжд вали вече
ця[Em]ла пролетна вечер
и[B7] така ме залъгва не[Em]ве[B]днъ[Em]ж,
[B7] че небето дъждовно
е[Em] за всичко виновно - 
ко[B7]й ще вземе да тръгне в то[Em]зи[B/E] дъ[Em]жд?

То[B7]зи дъжд вали вече
ця[Em]ла пролетна вечер
и[B7] така ме залъгва не[Em]ве[B]днъ[Em]ж,
[B7] че небето дъждовно
е[Em] за всичко виновно - 
ко[B7]й ще вземе да тръгне в то[Em]зи[B/E] дъ[Em]жд?

[Em][B7][Em][Em][B7][Em]акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни