[Всички песни]
[Скрий Акордите]
[Редактирай песента]

Печат
Гама
Am : Em : Bm : F#m : C#m : G#m : D#m : A#m : Dm : Gm : Dm : Fm : Bbm : Ebm : Abm

Аугуста


Изпълнител: Лили Иванова
Текст: Дамян Дамянов
Музика: Тончо Русев / Aранжимент: Митко Щерев
Албум: Aлбум: ''Обичам те 1'' (1972)
Изпратил: Georgi5051 Интро: 4/4 [Em][D][C][B7][Em][D][C][B7][Em][Em]

Сърце[Em]то ми е яка [Em] крепост дре[D]вна, [D]
тъга[C]та ми, [C] еди[B7]н затрупан ров. [B7]
Но съ[Em]м жена [Em] от земните най – зе[A7]мна [A7]
и о[Em]ще чакам [Bm] твоята лю[Em]бов. [Em]

Не пи[Em]тай как се казвам! [Em] Ще те [D] пусна [D]
на кре[C]постта [C] през та[B7]йната врата. [B7]
Нари[Em]чай ме [Em] със името ''А[A7]угуста''! [A7]
Нари[Em]чай ме [Bm] любов или ме[Em]чта. [E7]

Аугу[Am]ста, Аугуста [D] е моето и[G]ме, [G]
Аугуста зови[F] ме! [B7] Аугуста люби[Em] ме! [E7]
Изга[Am]ряй ме с погле[D]д, изгаряй ме с у[G]стни! [G]
И вечно повта[F]ряй: [B7] Аугуста, А[Em]угуста! [Em]
И вечно повта[F]ряй: [B7] Аугуста, Аугу[Em]стa!

[C][B7][Em][C][B7][Em][Em]

[Em] Ако забравиш [Em] името ми да[D]же, [D]
ако[C] нощта [C] ликъ[B7]т ми окраде –  [B7]
попи[Em]тай вятъра [Em] – ще ти го ка[A7]же, [A7]
моли[Em] зората [Bm] – ще ти го даде[Em]. [E7]

Аугу[Am]ста, Аугуста [D] е моето и[G]ме, [G]
Аугуста зови[F] ме! [B7] Аугуста люби[Em] ме! [E7]
Изга[Am]ряй ме с погле[D]д, изгаряй ме с у[G]стни! [G]
И вечно повта[F]ряй: [B7] Аугуста, А[Em]угуста! [Em]
И вечно повта[F]ряй: [B7] Аугуста, А[Em]угустa!

[C][B7] Аугу[Em]ста! [C][B7]
Ау[Em]густа! [D][C][B7]
Ау[Em]густа! [D][C][B7][Em]


акорди за китара

акорди за пиано

видео клип


© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни