[Всички песни]
[Скрий Акордите]
[Редактирай песента]

Печат
Гама
Am : Em : Bm : F#m : C#m : G#m : D#m : A#m : Dm : Gm : Dm : Fm : Bbm : Ebm : Abm

Нула часа-понеделник


Изпълнител: Борис Гoджунoв
Текст: Никола Боздуганов
Музика: Вили Казасян / Aранжимент: Радослав Ватев
Изпратил: Georgi5051 Интро: 4/4 [Ebm][Ebm][Bbm][Bbm][F7][F7][Bbm][Bbm]
       [Ebm][Ebm][Bbm][Bbm][F7][F7][Bbm][....]

Се[Bbm]дем часа. Понеде[Bbm]лник.
Чудният ча[Ebm]с на смрачаване. [Ebm]
[F7] Като отчаян неве[F7]рник
тръпна пред тво[Bbm]ето явя[Bbm]ване.
Гле[Bbm]дам през този прозо[Bbm]рец.
Бавно прися[Ebm]дам на пода... [Ebm]
[F7] А през вратата отво[F7] рена
вятърът вли[Bbm]за свобо[Bbm]дно...

Ти[Ebm]хо, ти[Ebm]хо е – 
ти[Bbm]чат стрелките. [Bbm]
Ни зву[F7]к, нито зна[F7]к – 
светят звезди[Bbm]те. [Bbm]
Ми[Ebm]г или час [Ebm] – 
вече все[Bbm] едно е, [Bbm]
виг без гла[F7]с зная, зна[F7]я,
зная какво[Bbm] е! [Bbm]

[Ebm][Ebm][Bbm][Bbm][F7][F7][Bbm][....]

В тъ[Bbm]мната вечер, зама[Bbm]ян,
Гледам звезди[Ebm]те огромни. [Ebm]
Ко[F7]лко часа е - не зна[F7]я,
тръпна пред тво[Bbm]ето явя[Bbm]ване.
Вре[Bbm]мето става разде[Bbm]лно.
Празната ста[Ebm]я оглеждам... [Ebm]
Ну[F7]ла часа. Понеде[F7]лник е – 
може би но[Bbm]ва наде[Bbm]жда...

Ти[Ebm]хо, ти[Ebm]хо е – 
ти[Bbm]чат стрелките. [Bbm]
Ни зву[F7]к, нито зна[F7]к – 
светят звезди[Bbm]те. [Bbm]
Ми[Ebm]г или час [Ebm] – 
вече все[Bbm] едно е, [Bbm]
виг без гла[F7]с зная, зна[F7]я,
зная какво[Bbm] е! [Bbm]
Ми[Ebm]г или час [Ebm] – 
вече все[Bbm] едно е, [Bbm]
виг без гла[F7]с зная, зна[F7]я,
зная какво[Bbm] е! [Bbm]
Ми[Ebm]г или час [Ebm] – 
вече все[Bbm] едно е, [Bbm]
виг без гла[F7]с зная, зна[F7]я,
зная какво[Bbm] е! [Bbm]акорди за китара

акорди за пиано

© 2007-2020 akordite.com - Акорди и таблатури на български песни